Preloader Close
en

Visa Đầu Tư Kinh Doanh

Visa Đầu tư và Đổi mới Kinh doanh cho phép bạn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc, tiến hành hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Úc hoặc thực hiện một hoạt động kinh doanh ở Úc